(VTC14)_Ali Baba được 5,2 tỷ USD chỉ trong giờ đầu ngày mua sắm độc thân(VTC14) – Hôm nay 11/11 là ngày Lễ độc thân hay còn là ngày mua sắm độc thân tại Trung Quốc. Và chỉ trong giờ đầu tiên, Tập đoàn Alibaba đã phá vỡ loạt kỷ lục bán hàng các năm trước của mình với số tiền kiếm được lên tới 35,3 tỷ Nhân dân tệ (tương đương với gần 5,2 tỷ USD).

Nguồn:https://hethongvinmart.com/

2 thoughts on “(VTC14)_Ali Baba được 5,2 tỷ USD chỉ trong giờ đầu ngày mua sắm độc thân

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *