OMNITUDE: Cuộc cách mạng thương mại điện tử bằng công nghệ BlockchainOmnitude là một dự án mang tính cách mạng để phát triển kết nối giữa các công nghệ blockchain và các nền tảng thương mại điện tử và các hệ thống doanh nghiệp. Các nền tảng Omnitude sẽ hoạt động như middleware, cho phép tích hợp đơn giản của công nghệ blockchain vào các hệ thống hiện tại và làm như vậy, chuyển đổi khả năng của họ

Tài liệu tham khảo

Author:

Bitcointalk Username : nguyenthitam88
Bitcointalk url :
My Ethereum Wallet: 0x2F1b57FbEf83e885dD74f5E1912A674Ab6ea72B4

Nguồn: https://hethongvinmart.com

Xem thêm bài viết khác: https://hethongvinmart.com/start-up

5 thoughts on “OMNITUDE: Cuộc cách mạng thương mại điện tử bằng công nghệ Blockchain

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *