Kiểm tra khả năng chống virus của KHẨU TRANG VẢI KHÁNG KHUẨN bằng khả năng chống nước

0
7Kiểm tra khả năng chống virus của KHẨU TRANG VẢI KHÁNG KHUẨN bằng khả năng chống nước:

Đánh giá:

1, Khẩu trang vải kháng khuẩn TP.Lance (0/10)
2, Khẩu Trang vải kháng khuẩn Trung Quy (2/10)
3, Khẩu Trang vải kháng khuẩn Hiếu Hảo (0/10)
4,Khẩu Trang vải kháng khuẩn Anh Khoa (Annie) (5/10)
5,Khẩu Trang vải kháng khuẩn Mattana – May Nhà Bè (0/10)
6, Khẩu Trang vải kháng khuẩn SHIBi (Khẩu Trang N99) (9/10)

TAG: khẩu trang, khẩu trang n99, khẩu trang vải, khẩu trang vải kháng khuẩn, khẩu trang kháng khuẩn, khẩu trang kháng khuẩn shibi, khẩu trang vải kháng khuẩn shibi, khẩu trang hiếu hảo, khẩu trang tp.lance, khẩu trang pharmacity, khẩu trang trung quy, khẩu trang annie, thí nghiệm, chống nước, khẩu trang chống nước, khẩu trang y tế

Nguồn:https://hethongvinmart.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here