Hướng dẫn mua hàng trên ứng dụng Lazada (Android)Điều kiện và hình thức trả góp:
——
Mục lục:
Tải ứng dụng Lazada (0:25)
Tổng quát về ứng dụng Lazada
Giao diện tổng quan (0:50)
Tìm kiếm sản phẩm (1:30)
Mua sản phẩm và thanh toán:
Thông tin sản phẩm (2:00)
Thanh toán:
Đăng nhập (3:18)
Địa chỉ (3:55)
Thanh toán (4:54)

Nguồn:https://hethongvinmart.com/

1 thought on “Hướng dẫn mua hàng trên ứng dụng Lazada (Android)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *