Giá xăng tại Việt Nam tăng cao nhất trong lịch sửGiá xăng tại Việt Nam tăng lên ở mức cao nhất từ trước đến nay với trên 6.1% kể từ ngày 28 tháng 3 năm 2013.

Theo đó giá xăng mới sẽ là 24 ngàn 550 đồng một lít, tức là giá một gallon vào khoảng 98 ngàn 200 đồng, tương đương 4 đô la 90 cents, đắt hơn cả giá xăng ở Mỹ.

Nguồn:https://hethongvinmart.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *