Điểm mặt cơ sở xét nghiệm virus Corona miền Bắc | VTC NowVTC Now | Khi có dấu hiệu hoặc bị nghi ngờ nhiễm virus Corona, người dân tại các địa phương miền Bắc có thể đến những cơ sở xét nghiệm nào?

——————————
📱 Tải VTC Now trên iOS:
📱 Tải VTC Now trên Android:
💻 Đăng ký YouTube VTC Now:

Nguồn:https://hethongvinmart.com/

1 thought on “Điểm mặt cơ sở xét nghiệm virus Corona miền Bắc | VTC Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *