CSE SG Singapore chuyển giao công nghệ Blockchain 3.0 cho Công ty Quản lý và Đầu tư Thông Minh IIM

1
36𝐇𝐨̣̂𝐢 𝐓𝐡𝐚̉𝐨 𝐌𝐨̂ 𝐇𝐢̀𝐧𝐡 𝐊𝐢𝐧𝐡 𝐓𝐞̂́ 𝐂𝐡𝐢𝐚 𝐒𝐞̉ 𝐎̂𝐧𝐠 𝐁𝐞̂́𝐩

𝑇𝑎̣𝑖 ℎ𝑜̣̂𝑖 𝑛𝑔ℎ𝑖̣, đ𝑎̣𝑖 𝑑𝑖𝑒̣̂𝑛 𝐺𝑖𝑎́𝑚 đ𝑜̂́𝑐 𝑁𝑔ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝑐𝑢̛́𝑢 𝑣𝑎̀ 𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝑡𝑟𝑖𝑒̂̉𝑛 𝐶𝑜̂𝑛𝑔 𝑁𝑔ℎ𝑒̣̂ 𝑡𝑎̣̂𝑝 đ𝑜𝑎̀𝑛 𝐶𝑆𝐸 𝑆𝐺 𝑆𝑖𝑛𝑔𝑎𝑝𝑜𝑟𝑒 – 𝑂̂𝑛𝑔 𝑃ℎ𝑎𝑛 𝑁𝑔𝑜̣𝑐 𝑉𝑢̃ 𝑐ℎ𝑖𝑎 𝑠𝑒̉ 𝑣𝑎̀ 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 𝑔𝑖𝑎𝑜 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑒̣̂ 𝐵𝑙𝑜𝑐𝑘𝑐ℎ𝑎𝑖𝑛 𝑐ℎ𝑜 𝐶𝑜̂𝑛𝑔 𝑇𝑦 𝑄𝑢𝑎̉𝑛 𝐿𝑦́ 𝑣𝑎̀ Đ𝑎̂̀𝑢 𝑇𝑢̛ 𝑇ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑀𝑖𝑛ℎ 𝐼𝐼𝑀 – Đ𝑜̛𝑛 𝑣𝑖̣ ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑡𝑎́𝑐 đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑢̛ 𝑠𝑎̉𝑛 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑔𝑖𝑎 𝑣𝑖̣ 𝑂̂𝑛𝑔 𝐵𝑒̂́𝑝.

𝐵𝑙𝑜𝑐𝑘𝑐ℎ𝑎𝑖𝑛 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖̉ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑢̛́𝑛𝑔 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑢𝑦 𝑠𝑢𝑎̂́𝑡 𝑛𝑔𝑢𝑜̂̀𝑛 𝑔𝑜̂́𝑐, 𝑙𝑜𝑔𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑠 𝑚𝑎̀ 𝑚𝑜̣𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑜 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢𝑜̂̉𝑖 𝑔𝑖𝑎́ 𝑡𝑟𝑖̣ 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑠𝑒̃ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑎𝑖 𝑣𝑎̀ 𝑚𝑖𝑛ℎ 𝑏𝑎̣𝑐ℎ. 𝑁ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑏𝑎́𝑛 𝑟𝑎 𝑠𝑒̃ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑙𝑢̛𝑢 𝑙𝑎̣𝑖 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑏𝑜̣̂ 𝑞𝑢𝑎́ 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑡𝑢̛̀ 𝑘ℎ𝑖 𝑏𝑎̆́𝑡 đ𝑎̂̀𝑢 𝑠𝑎̉𝑛 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 đ𝑒̂́𝑛 𝑘ℎ𝑎̂𝑢 đ𝑜́𝑛𝑔 𝑔𝑜́𝑖 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚. 𝑉𝑖̀ 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑢̛́𝑛𝑔 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑒̣̂ 𝐵𝑙𝑜𝑐𝑘𝑐ℎ𝑎𝑖𝑛 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑎́𝑐 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑂̂𝑛𝑔 𝐵𝑒̂́𝑝 𝑔𝑖𝑎̉𝑖 𝑞𝑢𝑦𝑒̂́𝑡 𝑣𝑎̂́𝑛 đ𝑒̂̀ 𝑥𝑎́𝑐 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑛 𝑣𝑒̂̀ 𝑛𝑔𝑢𝑜̂̀𝑛 𝑔𝑜̂́𝑐 𝑣𝑎̀ 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑡𝑖𝑒̂𝑢 𝑑𝑢̀𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑎𝑛 𝑡𝑎̂𝑚 𝑡𝑖𝑛 𝑡𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑖 𝑚𝑢𝑎 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑔𝑖𝑎 𝑣𝑖̣ 𝑂̂𝑛𝑔 𝐵𝑒̂́𝑝 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑡ℎ𝑖̣ 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔.

——————————————–
𝐈. 𝐂𝐒𝐄𝟑𝟎 𝐋𝐀̀ 𝐆𝐈̀?
Công ty CSE SG PTE LTD tại Singapore đã cho ra đời nền tảng Blockchain 3.0 (CSE30) và Smartcontract 2.0 sau hơn 4 năm nghiên cứu và phát triển.
– Website CSE QUỐC TẾ:
– Website CSE Việt Nam:

𝑯𝒆̣̂ 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝒕𝒉𝒂́𝒊 đ𝐚̃ 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝒄𝒖̉𝒂 𝑪𝑺𝑬𝟑𝟎 𝒃𝒂𝒐 𝒈𝒐̂̀𝒎:
1. Owifi: Dự án tài trợ Wifi miễn phí cho cộng đồng và nhận thưởng CSE qua ví điện tử.

2. Opico: Hệ thống thương mại điện tử và nhượng quyền Online.

3. Smart Agri: Nông nghiệp ứng dụng nhật ký điện tử bằng công nghệ Blockchain

4. CSE Exchange: Sàn giao diện tiền điện tử quốc tế, nhanh và chi phí thấp

𝐈𝐈. 𝐁𝐥𝐨𝐜𝐤𝐜𝐡𝐚𝐢𝐧 𝟑.𝟎 𝐜𝐨́ đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐠𝐢̀ 𝐤𝐡𝐚́𝐜 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐨̛̉ 𝐂𝐒𝐄𝟑𝟎?
Blockchain 3.0 bước đột phá mới trong công nghệ:
– Giao dịch siêu nhanh: 6s/giao dịch (Hệ thống siêu phân luồng)
– Phí giao dịch siêu rẻ: 1/1000
– Công nghệ Offchain đầu tiên trên thế giới, giao dịch không cần kết nối Internet với tốc độ 0.003s (3 mili giây)
– Với Smart Contract 2.0 có sự “thông minh” hơn về tính đa điều kiện của hợp đồng và ứng dụng cho đa ngành nghề: Y tế, Nông nghiệp, Wifi, Giáo dục, TMĐT, Bất động sản, …. Chỉ mất 15-30 phút cho việc tạo ra bản hợp đồng thông minh của riêng bạn trên nền tảng CSE30

𝐈𝐈𝐈. 𝐓𝐎̂̉𝐍𝐆 𝐇𝐎̛̣𝐏 𝐓𝐀̂́𝐓 𝐂𝐀̉ 𝐂𝐀́𝐂 𝐊𝐄̂𝐍𝐇 𝐓𝐑𝐔𝐘𝐄̂̀𝐍 𝐓𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐂𝐔̉𝐀 𝐂𝐒𝐄 𝟑.𝟎
– 𝐓𝐡𝐚𝐦 𝐠𝐢𝐚 𝐧𝐡𝐨́𝐦 Đ𝐚̂̀𝐮 𝐓𝐮̛ 𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐌𝐢𝐧𝐡 𝐕𝐨̛́𝐢 𝐂𝐒𝐄𝟑𝟎 𝐏𝐥𝐚𝐭𝐟𝐨𝐫𝐦 – 𝐁𝐥𝐨𝐜𝐤𝐜𝐡𝐚𝐢𝐧 𝟑.𝟎:

– 𝐅𝐚𝐧𝐩𝐚𝐠𝐞 𝐜𝐚̣̂𝐩 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐩 𝐡𝐞̣̂ 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐚́𝐢 𝐂𝐒𝐄𝟑𝟎 𝐏𝐥𝐚𝐭𝐟𝐨𝐫𝐦:
– Link đăng ký tham gia dự án Owifi:

HOTLINE: 088.608.1166

Nguồn: https://hethongvinmart.com

Xem thêm bài viết khác: https://hethongvinmart.com/start-up

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here