Chế độ tử tuất | #BHXH

0
27#BHXH #BHYT #BHTN
#ốmđauthaisản #hưutrítử tuất #tnldbnn
➤ ĐĂNG KÝ KÊNH:
____________________________
1. Trình tự thực hiện
1. Bước 1:
a) Đối với NLĐ đang đóng BHXH mà bị chết: Đơn vị SDLĐ tiếp nhận đủ hồ sơ từ thân nhân NLĐ, nộp hồ sơ theo quy định cho cơ quan BHXH nơi đơn vị SDLĐ đóng BHXH.
Trường hợp thực hiện giao dịch điện tử: Đơn vị SDLĐ lập hồ sơ bằng Phần mềm kê khai của BHXH Việt Nam hoặc của Tổ chức I-VAN; Ký số trên hồ sơ và gửi đến Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc qua Tổ chức I-VAN, nộp hoặc gửi bản giấy Tờ khai của thân nhân cho cơ quan BHXH.
b) Đối với NLĐ bị chết mà đang bảo lưu thời gian đóng BHXH bắt buộc (áp dụng đối với cả trường hợp người bị chết trong thời gian đang đóng BHXH mà đơn vị SDLĐ đã thực hiện chốt sổ BHXH nếu thân nhân có nguyện vọng, trừ trường hợp chết do TNLĐ, BNN) hoặc đang chờ đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng chế độ hưu trí, trợ cấp cán bộ xã hàng tháng hoặc giam gia BHXH tự nguyện: Thân nhân nộp hồ sơ theo quy định cho BHXH huyện hoặc BHXH tỉnh hoặc UBND cấp xã nơi thân nhân cư trú.
Trường hợp giao dịch điện tử: Thân nhân NLĐ đăng ký nhận mã xác thực và gửi hồ sơ điện tử đến Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc qua Tổ chức I-VAN, nộp hoặc gửi bản giấy Tờ khai của thân nhân cho cơ quan BHXH; trường hợp không chuyển hồ sơ giấy sang định dạng điện tử thì gửi toàn bộ hồ sơ giấy cho cơ quan BHXH qua dịch vụ bưu chính công ích.
c) Đối với người đang hưởng, đang tạm dừng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng chết: Nộp hồ sơ theo quy định cho BHXH huyện hoặc BHXH tỉnh nơi thân nhân cư trú hoặc nơi đang chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng hoặc UBND cấp xã nơi thân nhân cư trú.
Trường hợp giao dịch điện tử: Thân nhân NLĐ đăng ký nhận mã xác thực và gửi hồ sơ điện tử đến Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc qua Tổ chức I-VAN, nộp hoặc gửi bản giấy Tờ khai của thân nhân cho cơ quan BHXH; trường hợp không chuyển hồ sơ giấy sang định dạng điện tử thì gửi toàn bộ hồ sơ giấy cho cơ quan BHXH qua dịch vụ bưu chính công ích.
2. Bước 2:
a) Cơ quan BHXH tiếp nhận đủ hồ sơ từ đơn vị SDLĐ hoặc thân nhân NLĐ; thực hiện đối chiếu bản chính đối với thành phần hồ sơ là bản sao không có chứng thực và trả lại bản chính cho NLĐ hoặc cho đơn vị SDLĐ.
b) Giải quyết, trả kết quả giải quyết cho đơn vị SDLĐ, thân nhân NLĐ; tổ chức chi trả trợ cấp cho thân nhân NLĐ

2. Cách thức thực hiện
1. Đơn vị SDLĐ, thân nhân NLĐ lựa chọn nộp hồ sơ và nhận kết quả bằng một trong các hình thức sau:
– Qua giao dịch điện tử (kèm hồ sơ giấy hoặc không kèm hồ sơ giấy);
– Qua dịch vụ bưu chính công ích;
– Trực tiếp tại cơ quan BHXH.
2. Thân nhân NLĐ nhận trợ cấp bằng một trong các hình thức sau:
– Trực tiếp tại cơ quan BHXH hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích;
– Thông qua tài khoản ngân hàng của thân nhân NLĐ

3. Thành phần hồ sơ

4. Số lượng hồ sơ
01 bộ (áp dụng cho giao dịch trực tiếp và giao dịch điện tử mà chưa chuyển đổi hồ sơ giấy sang dạng điện tử)

5. Thời hạn giải quyết
Tối đa 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

6. Đối tượng thực hiện TTHC
Cá nhân, đơn vị SDLĐ, UBND cấp xã nơi thân nhân cư trú

7. Cơ quan thực hiện TTHC
BHXH tỉnh/huyện theo phân cấp giải quyết

8. Kết quả thực hiện TTHC
– Quyết định về việc hưởng trợ cấp mai táng (Mẫu 08A-HSB) đối với trường hợp đang tham gia hoặc đang bảo lưu thời gian đóng BHXH bị chết có thân nhân hưởng trợ cấp tuất hàng tháng;
– Quyết định về việc hưởng trợ cấp mai táng (Mẫu 08B-HSB) áp dụng đối với trường hợp đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng bị chết có thân nhân hưởng trợ cấp tuất hàng tháng;
– Quyết định về việc hưởng chế độ tử tuất hàng tháng (Mẫu 08C-HSB)
– Quyết định về việc hưởng chế độ tử tuất một lần (Mẫu 08D-HSB) áp dụng đối với thân nhân người đang tham gia hoặc bảo lưu thời gian đóng BHXH bị chết
– Quyết định về việc hưởng chế độ tử tuất một lần (Mẫu 08E-HSB) áp dụng đối với thân nhân người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng chết

9. Lệ phí
Không
10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
– Tờ khai của thân nhân (Mẫu số 09-HSB).
– Bản khai cá nhân về thời gian, địa bàn phục vụ trong Quân đội có hưởng phụ cấp khu vực (Mẫu số 04C-HBKV) ban hành kèm theo Thông tư số 181/2016/TT-BQP

11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

12. Căn cứ pháp lý của TTHC
– Luật BHXH số 58/2014/QH13;
– Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13;
– Nghị định số 115/2015/NĐ-CP;
– Nghị định số 134/2015/NĐ-CP;
– Nghị định số 33/2016/NĐ-CP;
– Nghị định số 39/2016/NĐ-CP;
– Nghị định số 166/2016/NĐ-CP;
– Nghị định số 143/2018/NĐ-CP;
– Quyết định số 1380/QĐ-TTg;
– Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH;
– Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH;
– Thông tư số 181/2016/TT-BQP;
– Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH;
– Quyết định số 250/QĐ-TTg;
– Quyết định 838/QĐ-BHXH;
– Quyết định số 595/QĐ-BHXH;
– Quyết định số 166/QĐ-BHXH.

Nguồn: https://hethongvinmart.com

Xem thêm bài viết khác: https://hethongvinmart.com/luat-thuong-mai-dien-tu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here