Change Order Không Cho Kiểm Tra Hàng LazadaFB Page:
Link Chạy Trên Chrome:
Vì sự thay đổi đột ngột của lazada khiến các khách hàng mua hàng chưa kịp quen với kiểu không cho kiểm tra hàng của lazada dẫn đến tình trạng đơn hàng bị hoàn về nhiều.
Nay em có tạo một công cụ thay đổi thông tin đơn hàng hàng loạt từ:
Không mở gói hàng và không đồng kiểm (No mutual check)
Thành:
Cho phép mở bao bì đóng gói, Không cho phép mở hộp sản phẩm
Công cụ này sinh ra nhằm mục đích để cho khách hàng từ từ làm quen với các thay đổi của seller lazada tránh các tổn thất không mong muốn cho nhà bán hàng

#lazada

Nguồn:https://hethongvinmart.com/

1 thought on “Change Order Không Cho Kiểm Tra Hàng Lazada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *