Bài giảng luật sở hữu trí tuệ (7/1001) – Luật Thiết kế bố trí MTHBD – TS Nguyễn Thái Cường

0
23Bài giảng luật sở hữu trí tuệ (7/1001) – Luật Thiết kế bố trí MTHBD – TS Nguyễn Thái Cường
Mạch tích hợp bán dẫn là sản phẩm dưới dạng thành phẩm hoặc bán thành phẩm, trong đó các phần tử với ít nhất một phần tử tích cực và một số hoặc tất cả các mối liên kết được gắn liền bên trong hoặc bên trên tấm vật liệu bán dẫn nhằm thực hiện chức năng điện tử. Mạch tích hợp đồng nghĩa với IC, chip và mạch vi điện tử (Điều 4 Luật SHTT 2005). Thiết kế bố trí được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây (Điều 68 Luật SHTT): Có tính nguyên gốc, có tính mới thương mại. Thiết kế bố trí được coi là có tính nguyên gốc nếu đáp ứng các điều kiện sau đây: Là kết quả lao động sáng tạo của chính tác giả; Chưa được những người sáng tạo thiết kế bố trí và những nhà sản xuất mạch tích hợp bán dẫn biết đến một cách rộng rãi tại thời điểm tạo ra thiết kế bố trí đó. ”. Thiết kế bố trí được coi là có tính mới thương mại nếu chưa được khai thác thương mại tại bất kỳ nơi nào trên thế giới trước ngày nộp đơn đăng ký.Thiết kế bố trí không bị coi là mất tính mới thương mại nếu đơn đăng ký thiết kế bố trí được nộp trong thời hạn hai năm kể từ ngày thiết kế bố trí đó đã được người có quyền đăng ký quy định tại Điều 86 của Luật này hoặc người được người đó cho phép khai thác nhằm mục đích thương mại lần đầu tiên tại bất kỳ nơi nào trên thế giới. Các đối tượng sau đây không được bảo hộ với danh nghĩa thiết kế bố trí (Điều 69): Nguyên lý, quy trình, hệ thống, phương pháp được thực hiện bởi mạch tích hợp bán dẫn; Thông tin, phần mềm chứa trong mạch tích hợp bán dẫn. Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn có hiệu lực từ ngày cấp và chấm dứt vào ngày sớm nhất trong số những ngày sau đây: Kết thúc mười năm kể từ ngày nộp đơn; kết thúc mười năm kể từ ngày thiết kế bố trí được người có quyền đăng ký hoặc người được người đó cho phép khai thác thương mại lần đầu tiên tại bất kỳ nơi nào trên thế giới; Kết thúc mười lăm năm kể từ ngày tạo ra thiết kế bố trí.
Bên cạnh việc phân tích lý thuyết, Bài giảng sẽ sử dụng phương pháp phân tích bản án để có thể xem xét các vấn đề pháp lý dưới dạng áp dụng pháp luật. Ngoài ra người học có thể cập nhật các thông tin và bài viết về Luật SHTT qua các trang website: www.vnlawjournal.com, Fanpage #gocnhintsnguyenthaicuong, nguyenthaicuong.org, Youtube Channel: TS Nguyen Thai Cuong.

Nguồn: https://hethongvinmart.com

Xem thêm bài viết khác: https://hethongvinmart.com/luat-thuong-mai-dien-tu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here