2014: Doanh thu các sàn thương mại điện tử tăng gấp đôiBán hàng qua mạng tại Việt Nam đã có bước phát triển mạnh mẽ trong năm 2014. Theo một báo cáo của Cục thương mại điện tử và Công nghệ thông tin, thuộc Bộ công thương, chỉ riêng doanh thu của hơn 200 sàn thương mại điện tử trong nước năm qua đã tăng trưởng gấp đôi so với 2013.

Nguồn:https://hethongvinmart.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *